Meer dan 25 jaar ervaring in hypotheken, verzekeringen en pensioenadvies. Bel 070 - 306.59.60

Uw zekerheden

Kwaliteitswaarborging

Onze kwaliteitswaarborgen

Erkend Hypotheek Adviseur

Als u een woning wilt kopen, dan laat u zich goed adviseren door een deskundig adviseur met ervaring. Logisch toch? Het gaat immers om de grootste aankoop in uw leven.

FinaccoordErkend Hypotheek Adviseur logo is een officiëel Erkend Hypotheekadviseur. We bespreken samen wat u belangrijk vindt in uw leven en bekijken samen met u hoe u dit kunt financieren, nu en in de toekomst.

Zo houdt u doorlopend grip op uw financiën.

 


AFM vergunning

Finaccoord beschikt over de vergunning van de AFM om wettelijke controles uit te voeren. Hierdoor bent u verzekerd van een controle van uw jaarrekening die voldoet aan de hoogste eisen van kwaliteit van controle-informatie en oordeelsvorming.

Sinds 2006 geldt de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) die bepaalt dat het in Nederland verboden is wettelijke controles te verrichten zonder daartoe van de AFM een vergunning te hebben gekregen.

De vergunning houdt in dat ons kantoor wordt onderworpen aan het doorlopend toezicht op de naleving van de normen van de Wta. De AFM beoordeeld bij het toezien op de naleving van de normen uit de Wta niet alleen de kwaliteitsbeheersingssystemen van accountantsorganisaties maar toetst tevens de werking van deze systemen.

 


Register Financiëel Dienstverleners

Het Register Financieel Dienstverlener waarborgt actuele kennis op het gebied van financiële dienstverlening (verzekeringen, hypotheken, ondernemerskredieten e.a.).

Register Financieel Dienstverlener logoGeregistreerden dienen ten alle tijden te voldoen aan de toepasselijke vakbekwaamheidseisen die in de WFT, door de Minister van Financiën en door het CDFD aan hen wordt gesteld. Toelating vindt plaats na het behalen van de desbetreffende diploma’s .  Jaarlijkse nascholing is verplicht.